top of page

1929

1954

1953 – 61

1959 – 88

1966

 

1967 – 95

 

1967

1970

 

1971 –

1971 – 77

 

1975 – 90

1975 – 99

 

 

 

1977 – 99

1978

 

1988 – 98

1989 – 96

1995 – 2002

 

2002 – 2007

 

2004, 2011, 2012, 2013, 2014  

 

 

 

 

 

 

 

1984

1985

1994

1995

1997

 

 

sündis Tallinnas, omandas keskhariduse Rakveres

lõpetas Eesti Riikliku Kunstiinstituudi Tallinnas

kunstiõpetaja Tallinna koolides ja stuudiotes

kunstikasvatuse meetodite õpetamise spetsialist Vabariiklikus Õpetajate Täiendusinstituudis

Eesti õpilaste esindusnäituse korraldamine ja ettekanne Praha Ülemaailmsel INSEA (Rahvusvahelise Kunstihariduse Ühingu) kongressil

erinevate ülevabariigiliste loominguliste õpilastööde näituste korraldamine ja rahvusvaheliste konverentside organiseerimine Tallinnas

õppereis Ida-Aafrikasse, Liibanoni ja Kreekasse

erialasele doktoritööle eelneva täiendõppe taotlemine Saksamaal, kust saadi Berliini Humboldti Ülikooli nõusolek, aga ka veto Moskvast

Eesti Kunstnike Liidu ja INSEA liige

täiendusõpingud Pedagoogika Uurimise Instituudis kandidaadikraadi jaoks

(psühholoogia, pedagoogika, filosoofia)

Eesti Kunstnike Liidu noorsoo esteetilise kasvatuse komisjoni esimees

õpilaste ja kunstiõpetajate loominguliste ülevaatuste süstemaatiline korraldamine Eesti maakonnakeskustes ja kokkuvõtvalt Tallinnas ning samuti paljudes erinevates linnades Lätis, Leedus, Ungaris, Jaapanis, Poolas, Soomes, Rootsis ning kõige enam N. Venemaal ja Saksamaal

kunstikasvatuse ainekomisjoni esimees Haridusministeeriumis

kandidaadieksamite sooritamine Teaduste Akadeemias Tallinnas ja Moskvas Pedagoogika Akadeemias

Eesti Kunstikasvatuse Ühingu asutaja ja esimees

kunstiõpetaja Tallinna Rahvusvahelises Koolis

organiseerija ja osaleja õppereisidel ning õppesessioonidel Norras, Taanis, Soomes ja Saksamaal (korduvalt) ning Hollandis, Belgias, Prantsusmaal, Austrias ja Itaalias

Eesti Rahvusvahelise Kooli kunstiõpetaja

 

Loominguliste tööde isiknäitused Tallinnas

 

 

Kunstiloomingu peamisteks viljelemistehnikateks viimase 20 aasta jooksul oli maalimine akvarelli ja akrüülvärvidega, visandjoonistused (tušš jm.), klaasmaali kavandid ja teostamine külmtehnikas.

Erinevaid töid on ka väljaspool Eestit - Soomes, Rootsis, Saksamaal jm. Kunstikasvatuse õppefilmide, metoodiliste raamatute, brosüüride ning programmide koostamine, toimetamine ja väljaandmine

 

,,Neli sammu“ ning ,,Looming ja kunstikasvatus", õppefilmid koos Rein Maraniga

,,Lapsed ja kunst", raamat kunstikasvatuse artiklite ja näidistega õpilaste loometöödest

,,Eesti kunstiõpetajad Norras“, illustreeritud brošüür

,,Eesti kunstiõpetajad Saksamaal", illustreeritud brošüür

,,Raamat uuest kunstiõpetuse ainekavast”

 

Artiklid mitmesugustes raamatutes, ajakirjades, aja-lehtedes ja spetsiaalsetes brosüürides seotuna kunstiõpetuse konverentside jm. üritustega

bottom of page